Atom® 轻巧型

VTC 系列,一个创新的车载工业计算机系列,是专为货运卡车,公共汽车,火车和海运车辆等车载应用而设计.新汉的紧凑型车载专用机和一般的运输专用机的区别是I/O接口连接,可以适用多种车辆连接和满足多种应用需求.

产品照片 产品型号 CPU Chipset Wireless Options Max. Memory
f5217d0b-0d91-480d-a887-1914da3551fd VTC 1010 Intel Atom®
E3827
1.75GHz
N/A WWAN/ WLAN/ BT 8GB
1c6edecf-7f6b-4dc8-913f-d17fc1c953f8 VTC 1011 Intel Atom®
E3825
1.33GHz
N/A BT/WLAN/WWAN/
GPS
8GB
d11e33d2-f963-43d8-be26-554703a90ba3 VTC 1020 Intel Atom®
E3930
1.3GHz
N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
7c0b537a-6a58-467f-acb5-4d7b86d547ea VTC 1020-PA Intel Atom®
E3930
1.3GHz
N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
f5c5c4c8-6ea1-4363-83b2-c2086b2b87da VTC 1021-BK/
C2K
Intel Atom®
E3940
1.6GHz
N/A BT/ WLAN/ WWAN/ GPS 8GB
662847f5-8632-4dd8-a4aa-b92edd3f6b11 VTC 1030 Intel Atom®
x6211E,
1.3GHz/3GHz
(Burst),
dual-core
N/A WLAN/WWAN/GPS 32GB
6d4d478c-1b26-43ad-a170-0654220985d0 VTC 1031/
1031-C2
Intel Atom®
x6413E
1.5GHz
N/A BT/WLAN/WWAN/GPS 32GB
3b562b4f-54c0-4bc7-a297-60471080904a VTC 1910-S Intel Atom®
E3815,
1.46GHz
N/A WLAN/WWAN/GPS 8GB
0a9c7ecf-f7c0-4d98-ba01-9a292f974fef VTC 1911-IPK Intel Atom®
E3815,
1.46GHz
N/A BT/WLAN/WWAN/
GPS
8GB
Take a minute and tell us what you think!