Atom® 高性能

新一代铁路系统,例如高速列车和地铁快速列车,运行在高效数字化,计算机控制机制,并能调度实时信息到控制中心和乘客.这种演变带动了嵌入式计算机在高运算性能,长使用时间和可靠性以及符合铁路环境的操作环境.新汉提供的列车专用机采用防震防尘设计,密封式坚固外壳,稳定和绿色电源供应,工业等级的可靠和长产品使用周期.

产品照片 产品型号 CPU Chipset LAN/Expansion Power Input
d6f75458-4857-4e4d-b6f6-ce0003caa149 nROK 6221 Intel Atom®
processor
quad core
E3950
N/A 2 x Giga LAN
3 x mini-PCIe
2 x M.2
24/36 VDC
(9~48VDC)
(Certificated)
cb2791c2-3504-4db8-9619-4cf5163763d2 nROK 6221-IP Intel Atom®
processor
quad core
E3950
N/A 2 x Giga LAN
3 x mini-PCIe
2 x M.2
24 VDC
(Isolation)
(Certificated)
5fc4a25e-a8a6-4738-86a7-33ca195aefe4 nROK 6222 Intel Atom®
processor
quad core
E3950
N/A 1 x Giga LAN
4 x POE LAN
3 x mini-PCIe
24 / 36 VDC
(9~48VDC)
(Certificated)
e43d8c84-bb5f-4a40-8744-b393b3c686a2 nROK 6231   new-blank.gif Intel Atom®
x7433RE,
1.5GHz
N/A 2 x Giga LAN
2 x mini-PCIe
3 x M.2
24 VDC
(Certificated)
dfd44a54-2004-4c50-b48a-7af15b5fef07 VTC 6210-R Intel® Atom™
E3845
N/A 2 x Giga LAN
3 x mini-PCIe
24V/110V
(Certificated)
36V
(Compliant)
Take a minute and tell us what you think!